Tavoitteeni

Poliittinen ajatteluni avattuna

Poliittiselta kannaltani olen kansallismielinen oikeistolainen. Aatettani kutsutaan usein kansallisliberalismiksi. Yhteiskuntafilosofiani vankkana perustana on usko suomalaisuuteen, vapauteen, turvallisuuteen, tieteeseen ja valistusaatteeseen. 

Poliittisista teemoista tärkeinä pidän länsimaisten arvojen puolustamista, sananvapautta, kansallismielisyyttä, EU-vastaisuutta, järkevää maahanmuutto- ja väestöpolitiikkaa, uskottavaa oikeus- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä työhön ja yrittäjyyteen kannustavaa talous- ja sosiaalipolitiikkaa. Haluan olla eturivissä tekemässä Suomesta länsimaisista arvoistaan ylpeästi kiinni pitävää vahvaa ja vapaata kansallisvaltiota. Suomalaisten ei tule olla koskaan vähemmistö omassa maassaan.

Poliittiset painopisteeni

Näiden asioiden puolesta vaikutan

Kansallismielisyys


Kansallisvaltion puolesta


Maahanmuuttopolitiikka suomalaisuuden ehdoilla


Kansallisen kulttuurin vaaliminenTurvallisuus


Uskottava maanpuolustus ja ulkopolitiikka


Sisäinen turvallisuus kuntoon


Oikeusjärjestys kansalaisen turvana

Vapaus


Yksilönvapaus kansalaisen perusoikeutena


Vapaat markkinat kansantalouden kulmakivenä


Sananvapaus kansanvallan perustana